Revision og Regnskab

EBRS Revision med kontor i Risskov nær Århus kan hjælpe dig med revision af regnskab. Vi tilbyder en lang række ydelser, der sikrer dig tryghed og sikkerhed, når det kommer til et korrekt udarbejdet regnskab. Vi kan være behjælpelige med årsregnskabet såvel som andre projektregnskaber. 

Vi har erfaring med kunder fra mange forskellige brancher, kan derfor også hjælpe dig, uanset hvad din forretning baserer sig på. 

Få en revisorerklæring – det giver tryghed 

Ved at få en revisor til at se jeres virksomheds regnskab igennem, får I en tryghed. En tryghed der bunder i, at alt er blevet tjekket, og at det hele lever op til den gældende lovgivning på området. Denne tryghed kan betyde meget for virksomhedens fremtid og for den ansvarshavendes nattesøvn. Så i stedet for at lade fradrag, skat samt moms og afgifter holde dig vågen hele natten, så overlad det til os. 

Udover at det giver en tryghed internt i virksomheden, så sender det også et signal om professionalisme og overblik til eventuelle samarbejdspartnere, investorer, banker og myndigheder. 

En blåstempling der kan få betydning

Når du vælger EBRS Revision Århus til at lave din virksomheds revision, får du en revisorerklæring. Med erklæringen skriver revisor under på, at regnskabet giver et retvisende billede. Hvilken form for revisorpåtegning du vælger, har selvfølgelig indflydelse på dine omkostninger ved revisionen, men også hvor høj grad af sikkerhed du får.

Uanset hvilken du vælger, vil en revisorerklæring eller -påtegning give dit regnskab en blåstempling, der kan åbne døre i forhold til din virksomheds fremtid. Uanset om du har en nyopstartet eller veletableret virksomhed, kan det give en tryghed for jeres investorer og højne jeres troværdighed i forhold til nye aktiviteter og tiltag. 

Har du brug for revision?

Om du har brug for revision af regnskabet, kan komme an på mange ting. Ofte bliver en revision fravalgt af mindre virksomheder, da det vurderes at være en for dyr udgift. Det er også vigtigt, at det du og din virksomhed får ud af at have en revisorerklæring på regnskabet, giver mening, i forhold til det I skal bruge regnskabet til. 

Du kan med fordel se en revisors erklæring på dit regnskab som et kvalitetsstempel. Det vil sige, at det garanterer, at alt er, som det skal være. Dette kan have en stor betydning, hvis du skal i banken og forhandle nye renter eller et lån. Eller hvis skal fremvise regnskab over for eventuelle samarbejdspartnere. 

Ikke alle har revisionspligt

Det er ikke alle virksomheder, der har pligt til revision af regnskabet. Dette vil ofte gælde små eller nyopstartet virksomheder. Selvom du ikke har revisionspligt, har alle selskabsformer dog stadig pligt til at aflevere årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. 

Det betyder også, at mange vælger at få en revision, selvom de ikke er forpligtiget til det. Det kan nemlig i sidste ende betyde sparet penge samt en højere tillid til virksomheden. Du er nemlig sikret, at alting er bogført korrekt, at de rette fradrag er udnyttet og at den rette skat, moms og afgift betales. 

 

Få den løsning du har brug for 

Den fulde revision af dit regnskab, er faktisk kun én af i alt fire muligheder, når det kommer til at få tjekket og sikret dit regnskab. Der er nemlig flere former for erklæringer som revisor kan give dit regnskab. De forskellige erklæringer afhænger af, om der er tale om en assistance, et review, en udvidet gennemgang eller en revision.

Er du i tvivl om, hvilken løsning der er den rigtige for dig, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi er kun interesseret i at finde den revision af dit regnskab, som giver mening for dig og din virksomheds behov. 

Du kan læse mere om de forskellige grader af sikkerhed du får med de forskellige erklæringer her.  

Revision

En revision giver den højeste grad af sikkerhed i forhold til regnskabets oplysninger. Her fortages også den grundigste gennemgang og analyse. Den høje grad af sikkerhed kommer blandt andet af relevante kontroller af vigtige poster og oplysninger. 

Generelt siger man, at der er 95-96% sikkerhed for et retvisende regnskab, når det har været under revision. Kort sagt, er det det bedste kvalitetsstempel, du kan få på dit regnskab. 

Udvidet gennemgang 

Den næstbedste sikkerhed opnås med en udvidet gennemgang. Her får du det samme som i en review eller almindelig gennemgang, dog med nogle flere kontroller. Her kontrolleres for eksempel afregning af moms og skat samt tingbogsoplysninger. 

Det vil fremgå af erklæringen, at der er tale om en udvidet gennemgang. Det kan være en god løsning for virksomheden, der ikke har behov for en fuld revision, men som stadig ønsker en god gennemgang af regnskabet. 

Review eller gennemgang

Med et review sikrer du dig, at de store fejl i regnskabet bliver fundet og rettet. Af en erklæring fra et review vil det fremgå, at der ikke er fundet væsentlige fejl. Der kan derfor godt eksistere mindre bogføringsfejl i regnskabet efter et review. 

Ofte vil mange selskaber eller selvstændige kunne klare sig med et review. Det er samtidig også en revisorerklæring, der er både hurtigere og billigere i forhold til udvidet gennemgang eller fuld revision. Det kan dog stadig sende et signal om sikkerhed i regnskabet til banker og aktionærer.

Regnskabsmæssig assistance

Vælger man den billigste løsning, får man en regnskabsmæssig assistance. Det betyder, at vi som revisorer opstiller regnskabet, men ikke giver nogen sikkerhed for at regnskabet er rigtigt, da bogføringen ikke gennemgås. 

Du kan være sikker på, at regnskabet er opstillet efter de gældende regler, men heller ikke meget mere end det. En påtegning om assistance er kun en mulighed for virksomheder, der ikke har revisionspligt. 

Du kan regne med vores revisorer 

Vores team af kyndige revisorer arbejder ud fra dine behov. Vi lytter først og fremmest til hvad du og din virksomhed har brug for og tilpasser vores ydelser til dette. Vi er interesseret i, at vi sammen finder en løsning, der giver dig de bedste forudsætninger for din virksomheds fremtid.

Udover at se på tallene og de vigtige bilag, kigger vi også vores kunder i øjne. Det giver os en bedre indsigt i menneskene bag virksomheden og dermed også en bedre forståelse af, hvad vi kan være behjælpelige med. 

Vi skaber tryghed og tillid 

Når du får lavet dit regnskab ved EBRS Revision Århus, er du sikret en højere grad af tryghed og tillid. Du kan være sikker på et regnskab, der følger den gældende lovgivning, og som er blevet kontrolleret ud fra den valgte erklæring.

Vores revisorer er kompetente rådgivere, der sikrer, at alle forhold er medregnet og taget højde for. Gennem et tæt samarbejde vil vi få det nødvendige indblik i din virksomhed. Derfor kan vi komme med rådgivning og vejledning i forhold til regnskab og revision samt mange andre områder.

Vi hjælper med alle slags regnskaber

Årsregnskabet er af gode grunde det vigtigste for mange virksomheder, men vi hjælper selvfølgelig med udarbejdelse af flere forskellige typer af regnskab. Skal du have et internt regnskab der giver overblik over de bagvedliggende grunde til årsresultatet? Det kan også være du skal have udarbejdet et projektregnskab med ekstern medfinansiering. 

Uanset baggrunden for dit regnskabsbehov kan vi være behjælpelige. Hos EBRS Revision Århus har vi kompetencerne og erfaringen til at hjælpe dig med udarbejdelsen.

Du får det, du betaler for

Som med så meget andet her i livet, får du hvad du betaler for, også når det kommer til revision og regnskab. Du kan dog gøre dig flere valg for at få et lavere revisorhonorar. Det første du kan gøre, er at vælge den rette revisorpåtegning. 

Derudover kan du spare dig selv for meget ved at have materiale til regnskabet klar til de aftalte deadlines. Jo længere tid en revisor skal bruge på udarbejdelse af regnskabet, jo dyrere bliver det også. Dertil kan det også være en besparelse, hvis du kan flytte revision og regnskab til efteråret, da det er lavsæsonen for revisorer.