Privatlivspolitik

Hos EBRS Revision ApS tager vi beskyttelse af dine persondata alvorligt. Vi behandler derfor persondata ud fra denne vedtaget privatlivspolitik. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler din data. 

EBRS Revision ApS, Brunbjergvej 9C, 8240 Risskov, CVR nr. 27 98 67 65 er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles om dig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt os på kontakt@ebrs.dk eller +45 61 10 96 66 for henvendelse omkring vores behandlings af personoplysninger. 

Sådan behandler vi dine persondata 

Som kunde hos EBRS Revision indsamles der forskellige personoplysninger om dig. Personoplysninger er alle former for information, der vedrører eller kan henføres til dig. 

Vi indsamler følgende personoplysninger:

  • Identifikationsoplysninger i form af kopi af pas/kørekort/sundhedskort. Indsamlingen sker, så regler i hvidvaskelovgivningen kan overholdes.

 

  • Regnskabsmateriale som bilag, afstemninger, oplysninger fra SKAT, mailkorrespondance, kontaktoplysninger m.v. Dette gøres for at kunne udarbejde og opstille diverse regnskaber og årsopgørelser samt at afgive erklæringer. Det er derfor nødvendigt, for at den indgået kontrakt kan opfyldes. 

 

  • Bank-, kontakt- og betalingsoplysninger indsamles i forbindelse med afregning af vores honorar. Det relaterer sig derfor også til behandlingshjemlen ”opfyldelse af kontrakt”. Dette er også gældende for leverandører og samarbejdspartnere, hvor der ligeledes indhentes oplysninger til gennemførelse af afregning og opfyldelse af kontrakt. 

Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, er det ikke muligt at opretholde eller imødekomme en eventuelt indgået aftale. 

Privatlivspolitik og ansøgninger

EBRS Revision søger ikke aktivt efter medarbejdere. I tilfælde af modtagelse af uopfordrede ansøgninger og bilag, bliver de fremsendte materialer slettet, hvorefter henvendelsen besvares. 

Fokus på sikkerhed

Der er truffet de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer sikkerheden omkring den indsamlede data. Foranstaltningerne skal beskytte mod hændelig eller ulovlig slettelse, offentliggørelse, fortabelse eller forringelse. Der er ligeledes oprettet foranstaltninger mod at data kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi minimerer vores indsamling af data

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at vores fastsatte formål kan opfyldes. Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. 

Typen og omfanget af den indsamlede data kan også være bestemt af behovet for at opfylde en indgået kontrakt eller en anden retslig forpligtigelse. 

Opdatering af data

Vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger. Derfor beder vi dig om at oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte os på de førnævnte kontaktoplysninger, hvis der sker ændringer. Så vil vi sørge for at opdatere dine persondata. 

Bliver vi opmærksomme på forkerte data, opdaterer vi oplysningerne, og giver dig besked om vores ændring i dine persondata.  

Opbevaring af data

Vores indsamlede data opbevares i den tidsperiode, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi sletter dem ligeledes, når de ikke længere er nødvendige. Tidsperioden for opbevaring af dine data afhænger af oplysningens karakter samt baggrund for opbevaring. 

Stammateriale som identifikationsdokumentation opbevares indtil 5 år efter endt kundeforhold. Indsamlet data som mailkorrespondance, bilagsmateriale og andre arbejdspapir gemmes 5 år tilbage. 

Tredjeparter til opbevaring og behandling af data

Hos EBRS Revision benytter vi en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse tredjeparter behandler udelukkende oplysningerne på vores vegne, og må ikke anvende dem til egne formål. I relevante tilfælde videregives data til f.eks. banker og inkasso. 

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande samt virksomheder i lande, der kan give tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger. Dropbox Inc i USA benyttes som databehandler i lande uden for EU. Dropbox Inc er medlem af US Privacy Shield. 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Det er ligeledes din rettighed at få oplyst, hvem der modtager data om dig, samt i hvilket omfang vi videregiver data i Danmark og udlandet. 

Du skal anmode om dine data, før vi kan give dig, de oplysninger vi opbevarer og behandler om dig. Din adgang kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder samt immaterielle rettigheder. Du kan kontakte os på førnævnte kontaktoplysninger for at anmode om indsigt i dine data. 

Mener du, at de oplysninger vi har om dig, er forkerte eller unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. For at få oplysningerne rettet skal du kontakte os og oplyse, hvori fejlen består, og hvorledes den skal rettes. 

Vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at slette dine persondata. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du trækker et afgivet samtykke tilbage. Du kan også bede om at få dine data slettet, hvis du mener, de ikke længere er nødvendige, i forhold til det formål de blev indhentet. 

Hvis du mener, at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtigelser, kan du kontakte os. I dette tilfælde har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt. I så fald at disse opfyldes sker ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata eller vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Se vores kontaktoplysninger for at henvende dig med din indsigelse. Er din indsigelse berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet. Dette er gældende, hvis du ønsker, at dine oplysninger bliver flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. 

Vi sletter af egen drift persondata, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare, for det formål det blev indsamlet til.