Budget

Budgettering kan se ud på mange måder, og hos EBRS Revision hjælper vi dig med dem alle. Uanset hvilken form for budget du skal have udarbejdet, kan vi være behjælpelige. Et budget er en vigtig del af enhver virksomheds virke, da det giver et overblik over det ventede økonomiske råderum. 

Budgettet kan være lagt over hele virksomheden eller for et enkeltstående projekt eller byggeri. For at have fuldstændig styr på økonomien i en virksomhed er det ofte nødvendigt med flere budgetter. Med kontor i Risskov nær Århus kan vi udarbejde og rådgive dig og din virksomhed i jeres budgetteringsbehov. 

Vi rådgiver og udarbejder dit budget

Har du brug for rådgivning til at få styr på dine budgetter, står vi altid til rådighed. Vi hjælper dig selvfølgelig også med at få udarbejdet de budgetter, du har brug for. Vi har erfaring med budgettering og økonomistyring inden for små såvel som mellemstore og store virksomheder.

Med et godt udarbejdet budget kan du sende et signal troværdighed til omverden. Dette kan være vigtigt i forhold til banker og investorer. Når du får lavet dit budget hos EBRS Revision, får du en revisorpåtegning, der fungerer som et kvalitetsstempel af dit budget. 

Budgettering og økonomistyring hænger sammen

Med den rette budgettering får du et overblik over, hvilket økonomiske råderum du kan forvente. Et budget kan ligges over hele virksomheden, men kan også udarbejdes inden for særlige afdelinger af firmaets virke. Ofte vil der være tale om et overordnet budget såvel som flere specifikke budgetter for enkelte områder eller projekter. 

Budgettering hænger derfor tæt sammen med økonomistyring. For at have styr på økonomien er det ikke bare nødvendigt at udarbejde budgetterne men også at lave løbende opfølgning. Her kan det vurderes, hvorvidt det budgetteret lever op til virkeligheden. Stemmer det ikke overens, kan der rettes op, hvormed din økonomistyring bliver bedre. 

Vi tolker dit budget for dig

Selvom man har lavet sit budget, kan det være svært at tolke, når der sker forandringer. Har der været et budgetudsving, hjælper vi dig derfor gerne med at oversætte tallene. Vi giver dig en forståelig rapport om dine budgetter, som du kan bruge til noget. 

En tolkning af dine budgetter kan give værdifuld viden om, hvad der skal gøres i fremtiden. Vi kan også rådgive dig, så du kan fange tegnene på et eventuelt udsving fremover. Ved at bruge dine budgetter korrekt, kan du få den viden, der skal til for at få et endnu mere præcist overblik over din virksomheds økonomiske situation. 

Derfor er budgetopfølgning vigtig 

Når budgettet er udarbejdet, er det også vigtigt at følge op på det. Ved budgetopfølgning tjekkes det, hvorvidt du har ramt det, der er blevet forudsagt i budgettet. Men det er ikke det eneste, der er vigtigt, når det kommer til budgetopfølgning. 

Det handler nemlig også om at blive bedre til at ramme rigtigt. Kan du se, at din budgettering ikke holder vand, bør det rettes i budgetteringen for det resterende år. Det vil i sidste ende give dig et bedre billede af ændringen for det endelige årsresultat. 

Et godt budget sender et godt signal

Når du skal skaffe nye investorer eller i banken efter et nyt lån, kan et godt og veludarbejdet budget gøre en stor forskel. Det sender et signal om troværdighed og overblik, og kan fremvise et økonomisk grundlag for de fremtidige aktiviteter. 

Hos EBRS Revision hjælper vi dig med at udarbejde et budget, som gør det klart og tydeligt for banken eller investorer, hvad det er, du vil fortælle. Derudover får du selvfølgelig en erklæring på dit budget, der er med til at blåstemple det. 

Det rigtige budget til dig

Hos EBRS Revision kan vi hjælpe dig med alle typer af budgettering. På vores kontor i Risskov nær Århus sidder vores kompetente medarbejdere klar til at hjælpe dig med dine budgetter. Uanset om det er driftsbudget, resultatbudget, anlægsbudget, likviditetsbudget eller projektbudget, kan vi hjælpe jer. 

Alt efter hvor stor din virksomhed er, og hvad I beskæftiger jer med, kan jeres behov for budgetter være forskelligt. Har I et nyt projekt i støbeskeen, skal der selvfølgelig laves et overblik over udgifter inden det hele sættes i gang. 

Er du en nystartet virksomhed? 

Skal du starte en virksomhed fra grunden af, kan et etableringsbudget være en god idé. Det giver dig et overblik over, hvilken investering opstarten kræver. Det kan derfor også give dig en bedre fornemmelse af, hvilken slags finansiering der skal til. 

Et etableringsbudget er derfor også en god ting at have i hånden når banker og investorer skal kontaktes i forbindelse med finansieringen. Er du i tvivl om, hvilke budgetter du skal lave for din nystartet virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan rådgive samt udarbejde budgetterne for dig.