Generationsskifte

Et generationsskifte er en lang og kompliceret proces, og har stor betydning for virksomhedens videre drift og fremtid. Derfor er et godt og velovervejet generationsskifte også vigtigt. Hos EBRS Revision Århus har vi mange års erfaring med at rådgive og hjælpe virksomheder med den lange proces, som overdragelse af en virksomhed kan være. 

Uanset om du ønsker at videregive virksomheden til et familiemedlem eller en betroet medarbejder, er der økonomiske, ledelsesmæssige samt planlægningsmæssige overvejelser, du skal gøre dig inden. Ud fra disse overvejelser skabes der en optimal køreplan for generationsskiftet. 

Start generationsskiftet før det er nødvendigt

Et godt generationsskifte er et, der er planlagt i god tid. Det er vigtigt, at det bliver diskuteret og planlagt, flere år før virksomhedsoverdragelsen sker. Derudover er det også vigtigt, at du som virksomhedsejer finder den rette partner til dette forløb.  

Hos EBRS Revision har vi et kontor i Risskov, hvor vi gerne inviterer på en kop kaffe og en drøftelse af jeres overvejelser omkring et generationsskifte. Et indledende møde kan være en god start på et eventuelt samarbejde, hvor vi rådgiver og varetager jeres generationsskifte. 

Vi rådgiver i det gode generationsskifte

Det er vigtigt at have den rette rådgivning under den proces, som et generationsskifte er. Der er nemlig mange overvejelser, du skal gøre dig, inden overdragelsen kan begynde. Er det for eksempel et familiegenerationsskifte? Eller er en betroet medarbejder, der skal overtage? Det kan også være, der er tale om en fusionering med et andet firma i forbindelse med generationsskiftet. 

Vi har over 20 års erfaring med rådgivning af virksomheder både før, under og efter et generationsskifte. Du vil få en pålidelig partner, der vil være med hele vejen fra de første overvejelser til den videre drift med nyt ejerskab. 

 

Hvilket generationsskifte er det rette for dig

Alt efter hvem du vælger at overdrage din virksomhed til, kan det have nogle skattemæssige implikationer. Vælger du for eksempel et generationsskifte til en yngre generation som en datter eller søn, udløses der ikke beskatning af overdragelsen. 

En såkaldt successiv overdragelse kan derfor have nogle skattemæssige fordele. Denne form for overdragelse kan ske til følgende:

  • Børn og børnebørn
  • Søskende og disses børn og børnebørn
  • Samlever (boet sammen i minimum 2 år)
  • Medarbejder (der har været fuldtidsansat i minimum 3 år i løbet af de seneste 5 år)

Overdragelsen skal ske mod betaling. Generationsskiftet kan også ske uden beskatning ved skattemæssig succession som gave. Her gives virksomheden som hel eller delvis gave til en person i den nærmeste familie. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om de forskellige muligheder inden for generationsskifte. 

Selskabsform og holdingselskab ved generationsskifte

En del af forberedelserne til et generationsskifte omhandler virksomhedens selskabsform. For at få en gnidningsfri overdragelse af virksomheden kræver det, at din virksomhed er for eksempel et ApS eller A/S. Derudover kan det også være fordelagtigt, hvis begge parter opretter hver sit holdingselskab.

På denne måde er det de særegne holdingselskaber, der varetager handlen af selskabet. Holdingselskabet bliver ikke beskattet på samme måde, som du ville blive det, hvis du fortog salget af virksomheden personligt. 

En køreplan for dit generationsskifte

Er generationsskiftet planlagt mange år i forvejen, får du og din virksomhed de bedste chancer for et succesfuldt generationsskifte. Den lange planlægning giver både virksomhed, ejer, nye ejere såvel som medarbejdere tid til at forberede sig. Men det gør også, at du kan få den overdragelse, der er mest gunstig i forhold til skat. 

Med os som dine partnere i denne proces vil vi udarbejde en grundig køreplan for hele generationsskiftet. Med en køreplan er det gjort klart, hvornår de forskellige processer, skal igangsættes. Hos EBRS Revision er vi opdateret på den nyeste viden om generationsskifte, og er selvfølgelig godt sat ind i lovgivningen på området. 

Et generationsskifte er mere end blot tal og skat

Et generationsskifte kan være en svær og tung beslutning, men det er samtidig en vigtig snak at få taget i god tid. Vi hjælper dig gerne i gang med de første overvejelser omkring overdragelse af virksomhed, så du kan få en god start på den lange proces. 

Vores kontor i Risskov er altid åbent for dig, som ønsker en snak om dit generationsskifte. Men du er også mere end velkommen til at henvende dig på mail eller telefon. Vi kan besvare dine spørgsmål om et generationsskifte, hvad end det omhandler de skattemæssige fordele eller familiemæssige overvejelser.